Onze missie is om te komen tot een intensievere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over kansen in groeimarkten en een betere follow-up van handelsmissies en samenwerking met de Nederlandse ambassades in het buitenland. Zowel de verschillende overheidspartijen (nationaal, regionaal, lokaal) als de verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (grote en kleine bedrijven, sectororganisaties, banken) zullen de eigen netwerken, gericht op dienstverlening in internationaal ondernemen, beter organiseren. De Werkplaats verbindt, op basis van complementariteit en meerwaarde, de sterktes van deze private en publieke netwerken met elkaar. Het doel is Nederlandse consortia van bedrijven, kennisinstellingen en overheidspartijen hierdoor meer doelgericht en efficiƫnter in te laten spelen op concrete kansen in het buitenland.

 

Om te komen tot een bedrijfsleven netwerk dat zelfstandig in staat is bij te dragen aan de publiek-private samenwerking hebben VNO-NCW en MKB-Nederland de Stichting NL International Business opgericht. Het netwerk van private partijen en experts dat door NL International Business bijeen wordt gebracht zal de relevante kennis en capaciteit onder meer inzetten voor ondersteuning van het bedrijfsleven in internationaal zakendoen. Aan publieke zijde vindt onder de naam Trade & Innovate NL ook een bundeling van krachten plaats met het doel synergie en samenwerking te versterken van de dienstverlening die op verschillende overheidsniveaus plaatsvindt.